show

KESKİNTAŞ Yapı Denetim LTD. ŞTİ

“1” Yetki belge numaralı KESKİNTAŞ “YAPI DENETİM” LTD.ŞTİ. kurulduğu tarihten günümüze kadar yasanın verdiği yetkiler ve sorumluluklar kapsamında, mimarlık ve mühendislik kurallarına uygun olarak çağdaş standartlarda yapı denetimi hizmetini sürdürmektedir.

“Yapı denetim kuruluşu” olarak Şirket ilkemiz; etik değerlere bağlı kalarak, teknik yenilikleri takip etmek ve her geçen gün kendini geliştirerek hizmet sunmaktır. Profesyonelce yaklaşım, analiz, çözüm ve sonuç üreterek “yapı denetim” konusunda ve “mimari proje denetimi” “statik proje denetimi” “elektrik projesi denetimi” “mekanik projeleri denetimi” ve bu projelerin şantiyede uygulanmasının yapı denetimi ile ilgili hizmet veren kuruluşumuz, kendi kulvarımızda önder kuruluşlar arasında yerini almıştır.

            Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin oluşmasında etkin rol üstlenmiş olan kurucumuz mimar Recep KESKİN Birliğin yönetim kademelerinde görevler almış, yapı denetim sisteminin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Halen Yapı denetim kuruluşları birliğinin Genel Başkan vekili olarak katkılarını sürdürmektedir.

            Şirketimiz 24 Temmuz 2000 tarihli Ticaret sicil Gazetesinde yayınlanan tüzüğü ile kuruluşunu “yapı denetim kuruluşu” olarak tamamlamıştır. 13 Temmuz 2001 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonunun Türkiye’de 1 sıra numaralı “yapı denetim kuruluşu” yetki belge numarası ile “Yapı Denetim” Faaliyeti Belgesi almıştır.

          4708 sayılı “Yapı Denetimi” Hakkında Kanun, ülkemizde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Amaç, Kapsam ve Tanımlar bölümünde "Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve “yapı denetimini” sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." cümlesi ile başlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda “KESKİNTAŞ YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.”  Kurulmuştur.

         Yapı Denetim Kuruluşumuz, hizmet verdiği projelerle ilgili sırası ile; aplikasyon tutanağı denetimi, imar çapı denetimi, jeolojik etüt denetimi, mimari proje denetimi, statik proje denetimi, mekanik proje denetimi, Elektrik projesi denetimi, Telekom projesi denetimi, doğalgaz projesi denetimi, yangın projesi denetimi , asansör projesi denetimi, peyzaj projesi denetimi ve bu projelerin ilgili idarelerde onaylanmasının takibi ve ruhsat eki belgelerin tedariki ile inşaat ruhsatının alınmasının takip hizmetini 17 yıllık tecrübesi ile en başarılı şekilde gerçekleştirmektedir.

         Kuruluşumuz bu güne kadar çok sayıda Yüksek binaların yapı denetim hizmetini, Çok sayıda Sosyal konutların yapı denetim hizmetini, çok sayıda Sanayi tesisi yapı denetim hizmetini, çeşitli Organize sanayi bölgelerinde yapı denetim hizmeti, AVM yapı denetim hizmeti, çok sayıda Büyükelçilik yapı denetim hizmeti,     Çok sayıda Cami yapı denetim hizmeti, Çok sayıda Toplu konut inşaatları yapı denetim hizmeti, Çok sayıda Kazık temel imalatı yapı denetim hizmeti, Çok sayıda Kazık iksa inşaatı yapı denetim hizmeti, Hastane inşaatı yapı denetim hizmeti, Çok sayıda Villa inşaatları yapı denetim hizmeti, Okul inşaatı yapı denetim hizmeti, Yüksek katlı 4 yıldızlı otel inşaatı yapı denetim hizmeti vb. çok sayıda yapının proje ve yapı denetim hizmetlerini yaparak tecrübelerini sürekli artırmıştır.

         Kuruluşumuz Antalya ilinde ve Kırıkkale ilinde de yapı denetim hizmeti yapmış olup 2000 yılından günümüze kadar da Ankara ilinde yapı denetim kanunu kapsamında Yapı denetim faaliyetini sürdürmektedir.

         Yapı denetim kuruluşumuz çok sayıda yapının kentsel dönüşüm projesi ile ilgili riskli yapı projeleri hazırlamış ve yapı denetimini yapmıştır.

         Riskli yapılarda yaşamak kaderimiz olmamalı. Yapı denetim hizmetini yasasına uygun olarak almış yapılarda yaşamak hepimizin yasal hakkıdır. Bunu sağlamak da yapı denetim kuruluşu olarak görevimizdir.

HİZMETLERBİRLİKTE ÇALIŞTIĞMIZ KURULUŞLAR

PROJE İNCELEME
Ülkemizin belgelendirilmiş ilk kuruluşuyuz.  Kuruluşundan bugüne kadar güçlü kadromuz, ilgili Yapı denetim kanunu, İmar kanunu, Yapı denetim ...
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Çalıştığımız yatırımcılara maksimum katkıyı sağlamak amacı ile kentsel dönüşüm çalışmaları, ilgili kanun ve yönetmelikler tarafımızdan önemle takip ...
RİSKLİ YAPILAR TESPİTİ
Riskli yapıların tespit edilmesi ve yenilenmesi için Devletimiz ilgili kanunlar ile mal sahiplerine güzel imkanlar sunmaktadır.   Kuruluşumuz kendi ...

Galery... ve benzer yüzlerce inşaat bitti ve bir kısım inşaatlar devam etmektedir.

2017 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETİ TL/m²

I sınıf Yapılar

 • A Grubu Yapılar

  133.00 TL/m²

 • B Grubu Yapılar

  198.00 TL/m²

II Sınıf Yapılar

 • A Grubu Yapılar

  320.00 TL/m²

 • B Grubu Yapılar

  419.00 TL/m²

 • C Grubu Yapılar

  502.00 TL/m²

III Sınıf Yapılar

 • A Grubu Yapılar

  694.00 TL/m²

 • B Grubu Yapılar

  838.00 TL/m²

IV Sınıf Yapılar

 • A Grubu Yapılar

  882.00 TL/m²

 • B Grubu Yapılar

  1021.00 TL/m²

 • C Grubu Yapılar

  1135.00 TL/m²

V Sınıf Yapılar

 • A Grubu Yapılar

  1425.00 TL/m²

 • B Grubu Yapılar

  1764.00 TL/m²

 • C Grubu Yapılar

  2023.00 TL/m²

 • D Grubu Yapılar

  2383.00 TL/m²

  Hizmet bedeli hesapla

Detayli bilgi için

Bizi arayabilirsiniz

0312 472 27 12

0533 270 97 29

40501                       logoyd